Latest news

SUCCESFULDT BRANCHESAMARBEJDE SKABER BEDRE RAMMER FOR LIVET INDENDØRS

Danskerne lever 80-90 % af deres liv indendørs. Vi ved, at vi kan forbedre livskvalitet, arbejdsglæde, produktivitet og indlæringsevne markant ved at ændre på indeklimaet. For eksempel kan det rette lys øge medarbejderes produktivitet med 15 % og indlæringsevne i skoler med op til 25 %. Det svarer til at skære et helt år af folkeskolen.

Det kræver et tæt samarbejde på tværs af hele byggeriets værdikæde at få mest muligt ud af den viden om indendørsliv, vi allerede har, samt at få det godt implementeret i byggeriet og i brugernes adfærd. Det er netop, hvad det tværgående samarbejde SUSTAINABLE BUILD, der samler den danske byggebranche, offentlige aktører og relaterede industrier, sætter fokus på.

”For at videreudvikle indendørslivet, samles byggebranchen og dens leverandører nu i et samarbejde om at udvikle og implementere nye standarder for godt samarbejde i byggesektoren – både når det handler om indkøb, produktudvikling, genanvendelse, design, nybyggeri, liveability og alt det andet, der præger byggesektoren. Indendørsliv spiller også en hovedrolle uden for Danmark og derfor kan innovative og gennemtænkte produkter og løsninger også stille danske leverandører bedre på den globale scene,” siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond.

Som led i SUSTAINABLE BUILD indbydes innovatører og virksomheder til at komme med idéer, løsninger og forslag til pilotprojekter, der kan skabe bedre indendørsliv. Det sker i praksis, når projektet holder såkaldte Build-Up-arrangementer i Aalborg (12. september), i København (26. september) og i Odense (3. oktober). Senere på året annonceres årets innovationsudfordring den 1. november 2018 på Building Green i København.

Bedre lys øger indlæringsevnen med 25 %
En af de danske virksomheder, der har forsket i og arbejdet meget med betydningen af lys i forhold til indlæring i skoler, er Henning Larsen. Her har man igennem forskellige pilotprojekter testet betydningen af fokuseret lyssætning i forhold til indlæringsevne med positive resultater – og går nu skridtet videre og tester om lyssætning også har en direkte indvirkning på støjniveauet i klassen.

”Det virker måske oplagt, at fokuseret lyssætning har betydning for indlæringen i skoleklasser, men nu kan vi direkte dokumentere det. Og når vi kigger på, hvordan der har været projekteret lys i daginstitutioner og skoler de sidste 20 år, kan man sige, at der burde være en mindre revolution på vej her. Det glæder jeg mig til at arbejde sammen med branchen og innovatører om at udvikle og få nye ideer til løsninger, der kan skabe et godt indeliv for børn i daginstitutioner, og skoler og os voksne på vores arbejdspladser,” siger Signe Kongebro, partner i Henning Larsen.

Luftkvalitet og akustik spiller ligeledes afgørende ind i forhold til produktivitet og indlæringsevne. Bedre luftkvalitet kan forbedre produktiviteten og indlæringsevnen med mellem 10-14 % (Kilde: DTU 2013). Men også akustikken spiller en afgørende rolle.

”Det rigtige materialevalg har stor indflydelse på både luftkvalitet og akustik. Vi glæder os til at arbejde sammen med bygherrer, arkitekter, møbelproducenter og innovatører om at finde nye helhedsløsninger, der kan skabe de optimale rammer for indlæring og produktivitet i institutioner og på arbejdspladser gennem, forbedring af lys, luft og akustiske forhold,” siger Michael Aastrup, Global Account Director, Tarkett

Vi taber indeklimaet i overleveringen til drift
Mange virksomheder og medarbejdere, der har prøvet at flytte ind i en ny kontorbygning, har oplevet problemer med indeklimaet i forhold til både luftkvalitet og temperatur i bygningen – systemer, der ikke taler sammen.

”Det kan virke paradoksalt, at man skaber helt nye bygninger som brugerne oplever som for varme, kolde eller med for ringe luftkvalitet. Min oplevelse er, at kæden ofte hopper af i overleveringen fra design og byggeri til drift, og det er derfor et af de temaer vi gennem Sustainable Build kommer til at sætte fokus på det næste år.” siger Marlene Haugaard, Direktør for Engineering, NCC

Pension Danmark genkender, at for dårlig overlevering fra byggeri til drift kan påvirke indeklimaet, fordi løsningerne ofte ikke bliver vedligeholdt, som de skulle, og så mister de effekten. Derfor skal vi i stedet kigge på, hvordan vi gør systemerne mere brugervenlige, og hvordan vi kan tage det med tilbage i designfasen af bygningen.

” Det er klart min oplevelse at vi som branche kan blive bedre til overlevering til drift. Noget kræver en branchedialog, noget kræver nye processer og uddannelse, men jeg tror også, at vi vil se en del innovation og nye løsninger, der kan medvirke til at skabe feedback fra brugerne af bygninger, der kan indgå i driftsoptimering. Det glæder vi os til at drøfte med resten af branchen og innovatører,” siger Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør i Pension Danmark.

Gode materialer giver bedre indeklima
Udover lys og luft spiller valget at materialer i nybyggeri og renovering af boliger fortsat en rolle for et godt indeklima.

Vi skal gøre det lettere for brugerne af bygningen at træffe det sundeste og mest bæredygtige valg. Hvis vi ønsker et godt indeliv og et sundt indeklima, er det ikke uvæsentligt, hvilke materialer der vælges. Dette valg træffes i langt højere grad ud fra pris, tilgængelighed og vaner. Vi skal derfor gøre det sunde og bæredygtige valg til det lette og oplagte valg. Det glæder jeg mig til at drøfte med branchen”, siger Søren Meyer, Udviklingschef, Grundejernes Investeringsfond (GI)

For yderligere information kontakt:
Nikolaj Sveistrup, Programchef, Dansk Arkitektur Center, Tlf.: 21 57 99 48
Ole Østrup, Formidlingsansvarlig, Industriens Fond, Tlf.: 23 80 06 60
Søren Meyer, Udviklingschef, Grundejernes Investeringsfond (GI), Tlf: 21 16 67 11
Marlene Haugaard, Direktør for Engineering, NCC, Tlf: 41 70 46 64
Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør i Pension Danmark, Tlf: 31 63 01 71
Michael Aastrup, Global Account Director, Tarkett, Tlf: +46 72 175 07 05
Signe Kongebro, Partner, Henning Larsen Architects, Tlf: 27 15 02 68
Elinor Bæk Thomsen, Chef konsulent, Region Midt, Tlf: 20 14 14 84

Sustainable Build er et initiativ, der udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Sustainable Build drives af ledende aktører på tværs af den danske byggebranche herunder; Grundejernes Investeringsfond, Pension Danmark, Region Midtjylland, Henning Larsen, NCC og Tarkett. Initiativet involverer udover de nævnte partnere en række aktører fra hele byggebranchen samt relaterede industrivirksomheder. Initiativet ledes til dagligt af Dansk Arkitektur Center og Leaderlab.

Læs mere på www.sustainablebuild.dk

Øvrige samarbejdspartnere
KALK, Stark, Frøslev Træ, Outrup vinduer og døre, Alexandra Intituttet, Algreen Arkitekter, Bollerup Jensen, Dansk Byggeri, Dansk Håndværk, DK-GBC/DGNB, DTU BYG, Gamle Mursten, Henrik Innovation, IC-Meter, Innogie, SBI, Teknologisk institut, The Architecture Project, Vugge til Vugge, Aalborg Universitet, CBS, Dissing + Weitling.

 

Faktaboks:

 • Danskerne lever 80-90 % af deres liv indendørs.
 • Bedre luftkvalitet i klasseværelserne kan øge indlæringsevnen med 14 % (DTU)
 • Bedre lysforhold kan øge indlæringsevnen med 25% (Henning Larsen)
 • Bedre indeklima kan øge medarbejderproduktiviteten med 10 % (DTU 2013)
 • Mange undersøgelser viser, at medarbejderes performance og produktivitet på kontoret og i industri- og butiksmiljøer kan stige med kvaliteten af ​​lys: Virksomheder har registreret en stigning i produktiviteten af ​​deres ansatte på omkring 15 % efter flytning til en ny bygning med bedre dagslysforhold, hvilket resulterede i betydelige økonomiske gevinster (Edwards og Torcellini, 2002).
 • Undersøgelser viser, at dagslys-oplyste miljøer fører til mere effektiv læring. Det blev konstateret, at elever i klasseværelser med det største vinduesareal eller mest dagslys opnåede 7 % – 18 % højere karakterer i standard tests end dem med det mindste vinduesareal eller dagslys (Heschong, 2002).

Sådan kan du være med:

 • Sustainable Build afholder en række workshops/Build Up’s rundt i landet for partnere og interesserede virksomheder, leverandører fra byggebranchen og beslægtede industrier. Skriv en mail til  info@sustainablebuild.dk for at høre mere.
 • Sustainable Builds årlige innovation challenge lanceres på Building Green d. 1. Nov. i København og vil være tilgængelig på: Sustainablebuild.dk

 

Om SUSTAINABLE BUILD

 • SUSTAINABLE BUILD er et innovationspartnerskab, som fremmer vækst inden for bæredygtigt byggeri.
 • Processen er opdelt i tre faser, hvor første fase udvælger konkrete udfordringer, anden fase indsamler løsninger, og tredje fase udvælger de bedste løsninger, som skal skaleres, implementeres og accelereres.
 • SUSTAINABLE BUILD er udviklet af Dansk Arkitektur Center og LeaderLab, støttet af Industriens fond og Grundejernes Investerings Fond.

 

(Foto: Jeppe Carlsen)

LAUNCH Circular Big Think 2018 at eBay's headquarter. Barruch Ben-Zekry from VF Corporation.
LAUNCH Circular Big Think 2018 at eBay's headquarter. Barruch Ben-Zekry from VF Corporation.

How do we make Circularity the obvious choice?

How do we make circular and more sustainable choices accessible and affordable for customers, and profitable for businesses?

This question was at the center of this year’s LAUNCH Big Think that was held on April 9th at the eBay HQ in San Jose, California. Together representatives from companies and organizations like IKEA, LEGO, Apple, eBay, Interface, Dell, VF Corporation, and Kvadrat explored this question alongside organizations like the Ellen MacArthur Foundation, GreenBiz, and the Closed Loop Fund. Together, all 35 participants took a wide and deep view of what attributes are imperative to create a Circular Society by 2030 with customers and new business models being at the center of this change.

To view highlights from the day, take a look at the short video below:

You can also watch the live-streamed videos with IKEA, VF Corp, Interface, the Ellen MacArthur Foundation, LEGO Group and eBay at our previous post here.

Curious on the Insights from the Day?

All inputs captured at the Big Think will be actively used over the coming month to shape this year’s Innovation Challenge Statement, to be released in June 2018. If you can’t wait for the announcement of this years Innovation Challenge, we have reflected on the four key innovation opportunities discussed at the Big Think in a Summary Report. The key opportunities identified are:

 • Trust
 • Experiences
 • Ownership
 • Transparency

To learn more, download the full Summary Report with insights and findings from the Big Think, along with more about the LAUNCH Challenge process and next steps:

Download summary report

 

Håkan Nordkvist at LAUNCH Big Think eBay

“For IKEA, becoming circular is a huge opportunity to innovate and find new ways to meet people’s needs and dreams at home within the limits of the planet. By truly understanding people’s needs, we can design relevant offers and meet customers’ needs in new ways. We are just at the beginning, but are starting to test a range of solutions, including exploring new business models.”

Håkan Nordkvist, Head of Sustainability Innovation, IKEA Group

Chris Librie eBay

“eBay as a platform contributes to giving products a second and third life. In that way you can say that our platform is already an important vehicle in the Circular Economy. A key factor in bringing customers and citizens along on this journey towards a Circular Society is convenience. We are excited to host this year’s Big Think and to explore this truly important challenge with world class partners and thinkers.”

Chris Librie, Senior Director – Global Impact and Giving, eBay

Barruch-Ben-Zekry VF Corporation tyo the right in discussion with participants

We are witnessing a new generation that are used to owning less and sharing more. Some characterize them as the ‘Insta-gratification generation’, but I see strong signs that we are facing a generation that is ready for a fundamental shift in ownership and business-models. We are eager to contribute to this exploration.”

Barruch Ben-Zekry, Director – Sustainable Business Value, VF Corporation

For more about LAUNCH partners, please contact:

For more information about this years Innovation Challenge please download the summary report or contact: Toke Sabroe, Director Operations, LAUNCH Circular @ +45 22 131 293 toke@launch.org

For more information about LAUNCH Circular please contact Sofus Midtgaard Director, LAUNCH Circular @ +45 30220111, sofus@launch.org.

For more information about LAUNCH please contact Kristin Coates, Executive Director, LAUNCH @ +1 415 465 5533, kristin@launch.org

Project & Partnership Coordinator – an internship with purpose and impact

Leaderlab is on the lookout for a future sustainability leader to join our team in a ‘Project & Partnership Coordinator’ internship, for at least 3 months starting August-September 2018.

WHAT WE ARE LOOKING FOR?

We are looking for a structured, ‘hands-on’ candidate who can help carry out planning, designing processes, event-management, communication, daily posting and editing of social media.

We expect that you are independent, has strong work ethics, a collaborative spirit and great communication skills.

As we work with Social & Environmental Sustainability, Sustainable Development Goals (SDG’s) and Circular Economy is essential that you have a personal interest and basic understanding about these fields.

Your specific graduate or post-graduate focus is of lesser importance, as we have previously had team members with backgrounds as varied as International Business and Politics, Sustainable Design and Political Science.

The key requirements are that you:

 • have a strong interest in sustainable development/environmental affairs
 • have the attention to details and deadlines necessary when working with top-tier brands, such as IKEA, Nike, Novozymes, eBay and more.
 • are able to work independently and take initiative, as well as work collaboratively within a very dynamic team setting
 • are quality oriented, well organised and take pride in delivering on your given responsibilities.
 • have experience with Office tools/Google docs, presentation tools (preferably Keynote), Social Media Channels (i.e. Facebook, Twitter, LinkedIn and Instagram) and as a plus design tools (i.e. Photoshop, Indesign, etc).

Personality is just as important – so if you have ability to hit the ground running, have a great sense of humor and are a curious human being, then apply.

Picture from LAUNCH Forum 2016

Picture from LAUNCH Forum 2016

WHAT TO EXPECT?

Your key responsibilities will be planning, projects/event-management, stakeholder relations and communication – including updating website and social media channels.

As our new intern, you will mainly be involved in LAUNCH, a partnership focusing helping innovators scale their solutions through collaboration with companies, investors, technical experts and government officials.

Your work will lead up towards the LAUNCH Forum 2018 that is the main activity and event in our yearly and global innovation challenge.

As an intern in Leaderlab you will be a part of a flat hierarchy in a company with a strong focus on social cohesion, trust, and equal opportunity. You will have ample opportunity for both acquiring new valuable competences , as well as for bringing your skillset and insights into action.

Picture from LAUNCH Forum 2016

Picture from LAUNCH Forum 2016

ABOUT LEADERLAB

Leaderlab is a small but dynamic and globally connected organisation that offers a meaningful internship where you can make a real difference. Through the internship you will have the opportunity to build a unique international network with pioneering companies within sustainability. We are based in Copenhagen but operate globally.

We work with industry leaders and global pioneers within sustainnability.  We set high standards and have high expectations for all members of our teams. At the same time we prioritise socialising and having fun at work.

Our projects span areas such as sustainable materials and manufacturing, liveable and sustainable cities and buildings, sustainable and healthy food systems, circular design and more.

 

SO HOW DO WE DO THIS?

You will start August-September, and be with us for 3-6 months. We will be conducting interviews as applications come in, so don’t hesitate to apply at info@leaderlab.com

If you have any questions don’t hesitate to contact Stine Kolding: +45 6016 6126 or Toke Falk Sabroe: +45 2213 1293.

Making Circularity Great Again

Tim Brooks LEGOHow do we accelerate the transition to a Circular Society?  And what role will customers, corporations, cities and governments play in realizing this vision?

This week, eBay hosted the LAUNCH Big Think on Customer Engagement and New Business Models, an opportunity for brands such as IKEA, LEGO, Apple, eBay, Interface, Dell, VF Corporation, Novozymes, Kvadrat and organisations like the Ellen MacArthur Foundation and GreenBiz to come together to understand how we can collectively build a circular society. During the Big Think, Sofus Midtgaard, the Director of Circular at LAUNCH, caught up with a number of the Big Think attendees to gather their thoughts on this vital circular economy dialogue and on what it takes to achieve a truly Circular Society by 2030.

“If this group can come up with something that really sparks interest and gets people excited, that would be the biggest thing for me.” Barruch Ben-Zekry, Director of Sustainable Business Value at VF Corporation.

“If we can really answer a need or answer an innovation challenge for consumers, we’re onto a winner.” Tim Brooks, Vice President, Corporate Responsibility at LEGO Group.

“I think there are new conversations that are going to emerge, but ultimately this is just about something that’s better than a broken system that we’ve created.” Del Hudson, Head of US Operations at the Ellen MacArthur Foundation.

“I hope that we can get a variety of innovations ranging from technology to more social and legislative… To have a mix of that would be wonderful.” Håkan Nordkvist, Head of Sustainability Innovation at IKEA.

“We have to create these systems and these products and services that are just inherently better.” Mikhail Davis, Director of Restorative Enterprise at Interface.

“The opportunity to get that many companies in a room and to talk about the challenges in creating a Circular Society is always a great moment.” Chris Librie, Head of Global Impact and Giving at eBay.

To see more photos from the Big Think, visit the LAUNCH Flickr. For more on the LAUNCH Circular Movement, visit launch.org/circular and connect with us on LinkedIn, Twitter and Facebook.

What happens next?

All inputs given at the Big Think will be actively used over the coming months to form the Innovation Challenge along with further interviews to ensure a diverse representation of voices. By the end of April, we will send you a summary of all insights and the process. Until then, you can read more about the LAUNCH process and next steps in the booklet we sent to you previously this week (see page 12-13 and page 21).

LAUNCH Circular Society Vision
LAUNCH Circular Society Vision

How do we engage customers in shaping a Circular Society?

What role can we, as customers, play in the transition to a Circular Society?

WE HAVE HEARD IT ALL BEFORE… WE NEED TO SORT OUR TRASH, BUY SUSTAINABLY LABELED PRODUCTS, CHOOSE PRODUCTS WITH LESS PACKAGING, WHILE AT THE SAME TIME MAKE SURE NOT TO BUY TOO MUCH OR WASTE THINGS THAT CAN BE USEFUL.

Try to combine all of the above with a lifestyle where people are encouraged to live healthy, workout, be good parents, loving partners, and make healthy organic dinners, while staying online and updated on everything. It’s no wonder that we as citizens and customers end up making the easy, convenient and affordable choices.

So how do we make it convenient, fun, tasty, and even profitable to do the right thing? This challenge is at the center of this year’s LAUNCH Big Think, April 9th at the eBay HQ in San Jose, California, where brands such as IKEA, LEGO, Apple, eBay, Interface, Dell, VF Corporation, Novozymes, Kvadrat alongside organisations like the Ellen MacArthur Foundation, GreenBiz, WeWork and independent experts in customer behavior and consumption patterns will be coming together to understand how we can collectively build a circular society.

After 4 years of focusing on innovation and action around materials, design and manufacturing, LAUNCH is now shifting the focus of work to find innovative approaches to Customer Engagement & New Business Models that can play a role in building a Circular Society.

Haakan Nordkvist, IKEA opening the LAUNCH Circular Innovation Summit at Nike HQ

“For IKEA, becoming circular is a huge opportunity to innovate and find new ways to meet people’s needs and dreams at home within the limits of the planet. By truly understanding people’s needs, we can design relevant offers and meet customers’ needs in new ways. We are just at the beginning, but are starting to test a range of solutions, including exploring new business models.

Håkan Nordkvist, Head of Sustainability Innovation, IKEA Group

History has shown that as citizens and customers, we are creatures of habit, seeking convenient gratification for our basic human needs. History has made it evident that we need to get beyond the moral imperative, and  engage consumers in making more sustainable choices.

Chris Librie

“eBay as a platform contributes to giving products a second and third life. In that way you can say that our platform is already an important vehicle in the Circular Economy. A key factor in bringing customers and citizens along on this journey towards a Circular Society is convenience. We are excited to host this year’s Big Think and to explore this truly important challenge with world class partners and thinkers.”

Chris Librie, Senior Director – Global Impact and Giving, eBay

Some of the key challenges facing sustainable consumption is the intention-action gap. Illustrated by the fact that most of us want to do the right thing, but often end up acting against good intentions.

 

We are witnessing a new generation that are used to owning less and sharing more. Some characterize them as the ‘Insta-gratification generation’, but I see strong signs that we are facing a generation that is ready for a fundamental shift in ownership and business-models. We are eager to contribute to this exploration.”

Barruch Ben-Zekry, Director – Sustainable Business Value, VF Corporation

The Big Think on April 9th will help LAUNCH formulate the 2018 LAUNCH Innovation Challenge seeking innovations, solutions and new business models that support building a Circular Society. This year’s challenge will be announced June and innovators from around the world will have until September 1st to submit solutions. This year’s selected innovators will be announced October 16, 2018 and be invited to this year’s LAUNCH Accelerator Forum on December 5-6, 2018.

 

ebay HQ

We invite people who would like to contribute to the LAUNCH Innovation Challenge 2018 to consider and send their reflections and feedback on the the following three questions:

 • What will characterize a sustainable lifestyle in 2030 – and how does it radically differ from the way we live today?
 • What trends and shifts in behaviors will most radically challenge us in our quest for living within planetary boundaries by 2030?
 • What services, innovations, platforms and behavioral trends today show the way toward more sustainable living in 2030?

Please send your feedback and reflections to circular@launch.org or tweet ideas, links to research, trends and  solutions using the hashtag #LAUNCHCircular. We will include feedback in our discussions at the Big Think and in the subsequent challenge formulation. Make sure to connect with us on LinkedIn or Facebook where we will keep everyone posted on this years challenge.

For more about LAUNCH partners, please contact:

 •     eBay: Kari Ramirez, Lead Communications Manager, North America: karamirez@ebay.com
 •     IKEA Group: Jamie Rusby, ‎Head of Sustainability Communications: jamie.rusby@ikea.com
 •     VF Corporation: Craig Hodges, Senior Director, Corporate Communications: Craig_Hodges@vfc.com

For more information about LAUNCH visit www.launch.org or contact:

Kristin Coates, Executive Director @ +1 415 465 5533, kristin@launch.org,

or Sofus Midtgaard Director Circular @ +45 30220111, sofus@launch.org.

GET IN TOUCH.

Let us help you drive transformational change!